13
Paź

Test WISC-R w ZPPP Cieszyn

   Posted by: Piotr   in Bez kategorii

W dniu 6-go października Kubuś miał przeprowadzony test na inteligencję WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), czyli zastosowano do tego Skalę Inteligencji Wechslera. Test miał na celu zbadanie intelektu dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Wśród testów Wechslera do pomiaru inteligencji dzieci znajdujemy następujące narzędzia: WISC-R, WISC-III, WISC-IV. Aktualnie w naszym kraju posługujemy się polską adaptacją testu WISC-R, który został oddany do użytku w 1991 r. – (patrz: źródło).
Test przeprowadzony był w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie przez panią psycholog.
W tym dniu Kubuś został zwolniony z zajęć w szkole.
Test trwał prawie 2 godziny i został w całości przeprowadzony.
Test pokazał, że rozwój chłopca określa się jako niższy niż przeciętny – nieharmonijny. Istnieje znaczna przewaga funkcji percepcyjno-motorycznych nad słowno-pojęciowymi.
Ogólnie można powiedzieć, że Kuba wymaga dalszego wielospecjalistycznego wsparcia, aby utrzymać tempo i kierunek rozwoju.

Źródło:
Psychiatra polska.pl

This entry was posted on wtorek, Październik 13th, 2015 at 09:49 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment