24
Paź

Rehabilitacja

   Posted by: admin   in

Rehabilitacja

 

Kubuś ma prowadzone następujące formy rehabilitacji:

 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • hipoterapia,
 • terapia neuropsychologiczna,
 • terapia ruchowa,
 • metoda czytania globalnego wg J. Domana,
 • indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczy w przedszkolu,
 • zajęcia SUO – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 Terapia psychologiczna została wprowadzona od października 2010 roku i realizowana jest przez panią psycholog w PWI w Cieszynie przez 1 godzinę w tygodniu. Terapia ma na celu poprawę i rozwój następujących sfer:

 1. naśladowanie,
 2. funkcje poznawcze,
 3. mała i duża motoryka,
 4. koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 5. percepcja wzrokowa,
 6. samoobsługa,
 7. porozumiewanie się,
 8. sfera zachowań, która dzieli się na:
 • zabawa i zainteresowanie przedmiotami – zachowania w czasie wykonywania zadań;
 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne – reakcja na kontakt fizyczny;
 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne – kontakt wzrokowy;
 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne – reakcja na głos badającego;
 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne – reakcja na kontakt fizyczny;
 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne – reakcje lękowe;
 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne – świadome obecności badającego;
 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne – współpraca z badającym;
 • mowa – znajomość składni;
 • mowa – wyrazistość mowy;
 • mowa – spontaniczna komunikacja.

 Na podstawie tych sfer prowadzone są odpowiednie ćwiczenia, które Kuba powinien zaliczyć. W oparciu o te dane powstaje wykres profilu skali rozwoju w danym czasie i który można porównywać pomiędzy poszczególnymi okresami. Daje nam to obraz w jakich obszarach Kuba posiada deficyty a w jakich rozwój jest prawidłowy, oraz na jakim jest etapie rozwojowym pomiędzy wiekiem metrykalnym a rozwojem intelektualnym.

Terapia logopedyczna została wprowadzona od stycznia 2011 roku i realizowana jest przez panią logopedę w PWI w Cieszynie przez 1 godzinę w tygodniu. Na początku nie było opracowanego konkretnego planu terapeutycznego. Był to żmudny okres przygotowawczy do pracy z rehabilitantem, w szczególności w sferze współpracy i nawiązywania kontaktu.

Od maja 2011 roku został opracowany szczegółowy program terapeutyczny dla Kuby, który obejmował następujące obszary:

 • kontakt wzrokowy,
 • naśladowanie,
 • dopasowywanie,
 • mowa bierna,
 • mowa czynna,
 • umiejętności przedszkolne,
 • umiejętności społeczne.

 W ramach tych obszarów prowadzone są odpowiednie ćwiczenia, które Kubuś ma wykonać. Ćwiczenia prowadzone są do skutku. Jeśli następuje jakakolwiek poprawa w danym obszarze, następuje zmiana ćwiczeń. Od listopada 2011 roku program logopedyczny został zaktualizowany i wprowadzony do realizacji.

Hipoterapia została wprowadzona od października 2010 do stycznia 2011 przez PWI w Cieszynie. Niestety te zajęcia zostały zawieszone przez PWI. Po przerwie (od połowy czerwca 2011) Kubuś stale uczestniczy w hipoterapii – w formie prywatnych zajęć z rehabilitantem. Terapia realizowana jest raz w tygodniu w wymiarze 20 minut.

W przypadku Kubusia terapia ma na celu:

 • poprawa postawy i równowagi ciała;
 • poprawa koordynacji wzrokowej;
 • poprawa koncentracji uwagi i świadomości;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych;
 • poprawa umiejętności komunikowania się.

Terapia neuropsychologiczna

Od kwietnia 2011 roku wprowadziliśmy dla Kubusia terapię neurorozwojową. Prowadzona jest ona w Prywatnej Poradni Psychologicznej ITEM – Umiejętności Społeczne w Żywcu. Za program terapii odpowiada psycholog Teresa Jadczak-Szumiło która specjalizuje się w diagnostyce i terapii neurorozwojowej. Na pierwszym spotkaniu Jakub był oceniony pod względem rozwoju sensoryczno- motorycznego w tym odruchów, rozwoju społeczno – emocjonalnego oraz wyższych funkcji psychicznych. Po pierwszej wizycie otrzymaliśmy program stymulacji rozwoju do realizacji w domu oraz rozpoczęliśmy neurostymulację raz w tygodniu z rehabilitantem specjalnie przygotowanym do wykonywania tego typu ćwiczeń.

             Terapia Kubusia jest skoncentrowana szczególnie na poprawie koncentracji uwagi, percepcji, pamięci i rozwiązywania problemów, mówienia i rozumienia mowy, stymulacji funkcji wykonawczych, automatyzacji praksji. Terapia uwzględnia wszystkie obszary rozwojowe: sensorykę, rozwój ruchowy i rozwój wyższych funkcji psychicznych. W terapii ważne jest, aby poszczególne elementy były wprowadzane zgodnie z hierarchią rozwojową oraz gotowością  dziecka do wprowadzenia funkcji zgodnie z najbliższą strefą rozwoju L. Wygotskiego.

Terapia zawsze obejmuje neurostymulację z rehabilitantem oraz realizację programu domowego przez rodziców. Program domowy to około 30 minut ćwiczeń, które psycholog Teresa Jadczak-Szumiło przygotowuje na wizytach kontrolnych po ocenie postępów dziecka indywidualnie dla każdego dziecka. Do listopada 2011 program Kubusia był trzykrotnie modyfikowany. Sprawność  naszego synka po okresie 7 miesięcy ćwiczeń wyraźnie się poprawiła i jest to efekt trwały. Sprawność dotyczy rozwoju motorycznego, ale także rozwoju mowy i funkcji poznawczych.

            Od listopada zostało wprowadzone ćwiczenie wysokich pozycji chwytu w ramach pracy nad integracją odruchu chwytnego Robinsona. Jest to bardzo trudne ćwiczenie i często nawet zdrowe dzieci mają z nim problem, a co dopiero dziecko z wyzwaniami rozwojowymi. Kubuś z pomocą mamy i taty radzi sobie z usprawnianiem motoryki małej poprzez powtórzenie poszczególnych pozycji rozwojowych rąk.

Terapia ruchowa u Kubusia ma na celu poprawę wady postawy nóg. Związane tj. z koślawością kolan. Na początku terapia prowadzona była w PWI w Cieszynie co najmniej raz w miesiącu i było to spowodowane bardzo dużą ilością dzieci na tego typu zajęciach w okresie listopad 2010 – lipiec 2011. Natomiast co tydzień w ramach przerwy przed zajęciami Kubuś miał wykonywane plastrowanie nóg w ramach metody kinesiology taping. Przeznaczone są do tego specjalne plastry, np. CureTape, które to również używają sportowcy. Kubuś korzysta także z wkładek do butów, celem poprawy wady postawy nóg.

Na tych spotkaniach są prezentowane ćwiczenia, które należy wykonywać w domu jak również inne ćwiczenia związane z jego ogólną dysfunkcją rozwojową .

Po wakacjach Kubuś zaczął uczęszczać do przedszkola na dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne finansowane ze środków UE. W ramach tych zajęć wykonywane jest plastrowanie nóg oraz wykonywane są ćwiczenia korekcyjne postawy nóg. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu po pół godziny w okresie październik 2011 – czerwiec 2012.

Metoda czytania globalnego wg J. Domana polega na wielokrotnie powtarzanym, krótkotrwałym pokazywaniu dziecku zestawów plansz ze słowami, wyrażeniami lub zdaniami oraz specjalnie przygotowanymi książeczkami. Metoda ta jest doskonałym ćwiczeniem pamięci i percepcji wzrokowej.

Terapia została wprowadzona od października 2011 roku. Zastosowanie tej metody prowadzone jest na kilku etapach nauki czytania:

 • 1 etap – dziecku demonstrujemy zestawy pojedynczych słów, który to składa się z 10 słów i powinny dotyczyć tego samego tematu, np.: nazw ubrań, zabawek, członków rodziny, kolorów, itp.;
 • 2 etap – tworzymy zestawy wyrażeń 2-wyrazowych (rzeczownik + przymiotnik) i tworzymy je ze znanych już dziecku słów, np.: niebieskie oczy, sok pomarańczowy, czerwone auto, pusty kubek, itp.;
 • 3 etap – uczymy dziecko prostych zdań ze znanymi dziecku wyrazami, dorabiając zdanie z wyrazem jest, np.: bluzka jest zielona, auto jest czerwone;
 • 4 etap – uczymy dziecka rozbudowy zdań, gdzie można stosować sposoby z 3 etapu i teraz wychodzimy poza 3 słowa, wprowadzamy przyimki w postaci 2-wyrazowych wyrażeń, np.: pod stołem; prezentujemy te same wyrazy w różnych zdaniach i oswajając dziecko z ich odmianą, np.: Czerwone auto jedzie do garażu, Kuba nosi czerwony sweter, itp.;
 • 5 etap – tutaj wprowadzamy stopniowo książeczki coraz bardziej złożone pod względem formy i treści, tj: książeczki emocjonalne; udramatyzowane kategorie; książeczki encyklopedyczne – tutaj wprowadzamy pytania do tekstu; ku samodzielności – uświadamiamy dziecku, że ono samo potrafi czytać.

Kubuś do końca listopada 2011 opanował na dobrym poziomie pierwszy etap. W najbliższym okresie czasu jak efekty będą zadowalające będzie wprowadzany drugi etap.

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczy został w prowadzony od września w przedszkolu zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Program ten prowadzony jest w następujących sferach oddziaływań terapeutycznych:

* sfera emocjonalno-społeczna:

 • doskonalenie czynności samoobsługowych;
 • nawiązywanie kontaktów społeczno-emocjonalnych;

* sfera poznawcza:

 • ćwiczenia zmierzające do poznania doznań termicznych;
 • ćwiczenia zmierzające do poznania drugiej osoby, sposobów komunikowania się z drugim człowiekiem;
 • zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową;
 • ćwiczenia i zabawy rozwijające wrażliwość słuchową;

* sfera ruchowa:

 • proste ćwiczenia ruchowe wykonywane wspólnie z nauczycielem lub samodzielnie.

Zajęcia te mają na celu w dalszym ciągu doskonalenie indywidualnych umiejętności Kuby.

 

Zajęcia SUO – specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały wprowadzone końcem listopada 2011 roku i prowadzone są przez specjalistę w domu. Zostały wprowadzone dla wsparcia Kubusia w ramach pomocy społecznej oraz niewystarczającej pomocy w innych instytucjach.

Usługi opiekuńcze są prowadzone z uwagi na całościowe zaburzenia rozwoju dziecka, a w szczególności w sferze komunikacji i rozwoju społeczno-emocjonalnego. Prowadzone są różnego rodzaju ćwiczenia i zadania, które Kuba musi wykonać. Czasami Kubuś ładnie przykłada się do zajęć a czasami trzeba go zmuszać, bo nie może usiedzieć.

 

Podsumowanie

Terapia Kuby idzie do przodu – jego rozwój także. Kuba zaczyna powoli nadrabiać zaległości.