19
Lut

Test PEP-R 2014

   Posted by: Piotr   in

Kubaczka Jakub

Podsumowanie:
Pierwszy raz udało się rozwiązać test w całości. Niestety miało to i minusy. Syn był zmęczony tak długo trwającym testem – 2 godziny stresu.
Wg mnie wyniki trochę zaniżyło i wynik końcowy jest niższy niż w poprzednim teście, ale zmieścił się w granicy normy. Ja nie przywiązuje dużej wagi do tego testu. Po prostu chciałem się dowiedzieć jak Kubuś rozwija się intelektualnie do swojego wieku.
Porównując z poprzednim testem, Kubuś w dalszym ciągu robi postępy.
Najlepiej wypadł w następujących sferach:
– naśladownictwo;
– motoryka duża;
– koordynacja wzrokowo-ruchowa;
natomiast najsłabie występują sfery:
– mowa czynna;
– motoryka mała;
– czynności poznawcze;
– percepcja.
Różnica pomiędzy rozwojem intelektualnym a wiekiem kształtuje się na poziomie 15 miesięcy, czyli wg testu Kubuś ma regres, ale wg mnie jest inaczej, bo syn zrobił w ciągu ostatniego roku bardzo duże postępy w rozwoju intelektualnym.
Wiadomo, że ma słabe i mocne strony, ale tendencja jest rozwojowa i nie ma żadnego regresu, tylko jest dalszy postęp.
Testy, testami, a życie jest życiem.
Wszystko idzie w dobrym kierunku i lepsze wyniki osiąga się za pomocą prowadzenia dalszej i długotrwałej rehabilitacji dziecka!