25
Mar

Testy Luty 2015

   Posted by: Piotr   in

Test w dniu 12.02.2015
W Poradni ITEM w Żywcu wykonano następujące testy:
– badanie testem Leitera;
– próby ze skali werbalnej WISC-R;
– kliniczne próby neuropsychologiczne;
– bateria testów neuropsychologicznych w postaci:
→ test Berry VMI;
→ test D-Kefs;
→ test wzrokowego postrzegania Berry VMI;
→ test koordynacji ruchowej Berry VMI;
→ badanie neurorozwojowe – próby odruchowe.

Otrzymano następujące wyniki:
– wynik Skali Wykonaniowej Leitera – iloraz 72;
– wynik skal słownych z testu WISC-R – IQ 76;
– pozostałe wyniki mieszczą się w skalach: przeciętny i średni.

Test LUTY 2015
W Ośrodku OERW w Ustroniu wykonano test Skalami Inteligencji Rozwoju (IDS).
Otrzymano następujące wyniki:
– w Skali Pełnej – IQ 71:
– w Skali Inteligencji Płynnej – IQ 74;
– w Skali Inteligencji Skrystalizowanej – IQ 74.

Podsumowanie
Reasumując wyniki wszystkich testów można powiedzieć, że Kubuś minimalnie podniósł swój iloraz inteligencji a właściwie utrzymał go na podobnym poziomie w porównaniu do wykonanych testów w poprzednich latach.
Można powiedzieć, że rozwój dziecka idzie w dobrym kierunku, ale bardzo powoli.
Nic, trzeba w dalszym ciągu pracować bo nie ma innego wyjścia.