13
Paź

Test WISC 2015

   Posted by: Piotr   in

W ZPPP Cieszyn wykonano test Skali Inteligencji Wechslera (WISC) i użyto narzędzia WISC-R.
Otrzymano następujące wyniki:
– skala słowna II – 68;
– skala bezsłowna II – 99;
– skala pełna II – 81.

Podsumowanie
Reasumując wyniki tego testu można powiedzieć, że Kubuś w znacznym stopniu podniósł swój iloraz inteligencji w porównaniu do wykonanych testów w poprzednich okresach.
Rozwój dziecka idzie w dalszym i dobrym kierunku. Zbliżył się do granicy w „skali przeciętnej”. Jest na chwilę obecną na samym szczycie w „skali przeciętnej niższej”.
Kubuś jest w szkole pod dobrą opieką specjalistów, którzy muszą z nim pracować, bo nie ma innego wyjścia.

Więcej można poczytać w zakładce: Test WISC w ZPPP Cieszyn