24
Paź

Dieta w autyzmie

   Posted by: admin   in

 

Dieta w autyzmie.

Dla większości dzieci o spektrum autyzmu korzystne jest zastosowanie diety bezglutenowej, bezmlecznej i bezcukrowej. Jeśli zdecydujemy się wprowadzić dietę musimy to zrobić konsekwentnie. Częściowe ograniczenie produktów zakazanych nie przyniesie pożądanego efektu.

Dieta musi być odpowiednia do każdego przypadku, zrozumienie jej zasad jest kluczem do sukcesu. Pod słowem „odpowiednie” kryje się kilka ważnych spraw.

Usunięcie z diety od razu na początku glutenu i mleka jest to bardzo uproszczony sposób postępowania, który może prowadzić do wielu pomyłek, jak również, że nie w każdym przypadku jest to słuszne posunięcie.

Skuteczność diety bezmlecznej i bezglutenowej w autyzmie nie wiąże się bezpośrednio z alergią na gluten i mleko. Interwencja ta została zaproponowana przez badaczy z uwagi na to, że u wielu dzieci dotkniętych autyzmem w przewodzie pokarmowym z glutenu i mleka tworzą się tak zwane opiaty, które jak morfina oddziałują na mózg. Są to tak zwane gliado – i kazomorfiny, mające psychoaktywne właściwości. Oczywiście, osoby znajdujące się pod wpływem takich substancji mają trudności w kojarzeniu i nauce i kontakt z nimi może być utrudniony, zatem eliminacja tych toksyn odgrywa ważną rolę w leczeniu.

Nie wolno jednak  wprowadzać tej diety bez odpowiednich badań.

Zanim się ją wprowadzi, koniecznie trzeba zrobić badanie krwi dziecka w kierunku celiakii. Jeśli nie wykona się odpowiednich badań w kierunku przeciwciał przeciwko gliadynie, przeciwko mięśniom gładkim przewodu pokarmowego i przeciwko transglutaminazie tkankowej, zanikną one w 6-8 tygodni po wprowadzeniu diety i trudno będzie ustalić czy jest to już dieta “na całe życie” czy po jakimś czasie będzie można znowu wrócić do glutenu.

Można też wykonać badanie genetyczne w kierunku celiakii. Jeśli nie ma celiakii, raczej nie proponujemy całkowitego wycofania glutenu z diety, gdyż jest to bardzo trudne (prawdziwa dieta bezglutenowa wymaga nawet osobnych naczyń do gotowania, trzeba sprawdzać wszystkie produkty włącznie z lekami pod kątem możliwej zawartości glutenu).

Równocześnie musimy pamiętać o tym, że pomimo pewnych restrykcji, dieta naszego dziecka powinna być nie tylko dobrze zbilansowana, ale i urozmaicona (nie możemy wprowadzać codziennej monotonii).

 Należy także zwrócić uwagę na fakt, że tak jak każdy z nas jest pewną indywidualnością, tak i nasz jadłospis powinien być indywidualnie do każdego dostosowany. To co dla jednego jest dobre, nie koniecznie musi się sprawdzić u innej osoby, nawet jeśli choruje na to samo. Ponadto, nie wolno zagłodzić dziecka – podaż środków odżywczych musi być prawidłowo wyliczona, gdyż można przez szkodliwe ograniczenia wyrządzić trwałe szkody.

Zanim wprowadzimy nową dietę naprawdę warto choć trochę poznać organizm naszego dziecka. Dlatego też należy przeprowadzić badania nie tylko w kierunku celiakii, ale również sprawdzenie istnienia ewentualnych alergii, bądź nietolerancji.

Alergie pokarmowe dotykają zaledwie 2% społeczeństwa, natomiast nietolerancje zdarzają się aż u blisko połowy populacji. Objawy nietolerancji pokarmowych często pojawiają się po pewnym czasie, a nie bezpośrednio po spożyciu danego produktu. Stąd czasami skojarzenie spożycia danego pokarmu z  zaistniałymi objawami może okazać się bardzo trudne.

 Najpopularniejszym sposobem postępowania autyzm-dieta wydaje się być wprowadzenie połączenia diet:

– z wykluczeniem mleka krowiego oraz produktów je zawierających (koniecznie przy tym trzeba uzupełniać wapń),

– z ograniczeniem glutenu, bądź jego wykluczeniem (w zależności od wyników badań),

– z ograniczeniem źródeł dwucukrów (takich jak sacharoza i laktoza) przy równoczesnym dostarczaniu odpowiednich ilości jednocukrów, by zapewnić właściwą podaż energii (niektóre osoby cierpią na niedobór enzymów trawiących cukry, w tym laktazy, co może prowadzić do zaniku kosmków jelitowych i enteropatii a w następstwie do tzw. “przeciekania jelita” (“przeciekanie jelita” to określenie kolokwialne, ale dobrze odzwierciedla mechanizm, w którym przez uszkodzoną ścianę jelita przenikają do krążenia nieprawidłowe białka i inne toksyny),

– oczywiście bierzemy również pod uwagę wszelkie alergie czy nietolerancje pokarmowe jakie mogą występować u danego pacjenta.

Skuteczność diety można sprawdzać wykonując badania na peptydy w moczu. Prawidłowe badanie peptydów nie może się ograniczać wyłącznie do kazo- i gliadomorfin, powinno się badać także inne peptydy opioidalne pochodzenia pokarmowego. Badanie to nie jest możliwe do wykonania w naszym kraju. Można je wykonać za pośrednictwem Vega Medica w Warszawie lub u dr Magdaleny Cubały – Kucharskiej. Pamiętamy o tym, że badanie to, aby było wiarygodne, należy przeprowadzić w okresie 6 miesięcy od zastosowania diety. Zasadnym jednak byłoby przed wprowadzeniem diety bezglutenowej wykonać to badanie.

 

PAMIĘTAJ DLA DOBRA SWOJEGO DZIECKA JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NA DIETĘ WYKONAJ NIEZBĘDNE BADANIA POTWIERDZAJĄCE CZY DIETA DLA TWOJEGO DZIECKA JEST KONIECZNOŚCIĄ !!!

 

NIE KAŻDE AUTYSTYCZNE DZIECKO WYMAGA DIETY!!!