25
Paź

Testy PEP-R 2011

   Posted by: Piotr   in

TEST PEP-R – wykres profilu skali rozwoju 4 latka

Test PEP-R Eryka Schoplera jest przeznaczony do diagnozy rozwoju dziecka, do poziomu 7 roku życia osoby o prawidłowym rozwoju. Obejmuje następujące sfery rozwoju: naśladowanie, motoryka duża, mała, percepcja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze i komunikacja. W palecie zachowań diagnozuje nawiązywanie kontaktów, zainteresowanie przedmiotami, reakcję na bodźce i mowę. Mając tak szczegółową diagnozę możemy usprawniać każdą funkcję od takiego poziomu, na jakim funkcjonuje dziecko. Określa ona, czego dziecko jest w stanie się nauczyć w najbliższym czasie. Są to umiejętności, które dziecko obecnie wykonuje z pomocą, po demonstracji lub z podpowiedzią.

Kubuś końcem grudnia skończył 4 latka. Na terapii z Panią psycholog z PWI Cieszyn miał przeprowadzony test PEP-R mający na celu porównanie skali rozwoju intelektualnego do wieku metrykalnego. Wcześniej podobny test dziecku przeprowadzono w maju 2011 roku po półrocznej współpracy z psychologiem.

W skrócie postaram się opisać testy które zostały przeprowadzone u Kubusia. Na taki test składają się dwa wykresy. Pierwszy przedstawia sfery (obszary) rozwoju na które to składają się zadania do wykonania przez dziecko – zestawienie. W teście występuje w sumie około 200 zadań do wykonania, diagnozując jego funkcje rozwojowe. Przedstawia się rozwiązania zadań na:

– odpowiednie (zielone),

– umiarkowanie odpowiednie (żółte),

– w znacznym stopniu nieodpowiednie (czerwone).

Co to oznacza?

Zielone – tzn. dziecko jest w stanie rozwiązać takie zadanie i zostaje mu zaliczone.

Żółte – dziecko wie jak zrobić lub wykonać takie zadanie ale nie potrafi ich jeszcze wykonać. Jest to rokowanie na najbliższy okres, że dziecko poradzi sobie z rozwiązaniem takich zadań.

Czerwone – czyli nieodpowiednie, tzn. dziecko na ten moment nie jest w stanie rozwiązać takich zadań, jest to sygnał, w których obszarach dziecko nie daje sobie rady, gdzie rozwój jest diametralnie najsłabiej rozwinięty, zaburzony.

Na podstawie tego zestawienia powstaje automatycznie wykres profilu skali rozwoju – wszystko to wykonuje odpowiedni program komputerowy. Na ten wykres składają się cztery krzywe, które to przedstawiają:

– krzywa niebieska – wiek biologiczny dziecka w którym to okresie był przeprowadzany test,

– krzywa czerwona – wiek rozwoju dziecka do wieku biologicznego,

– krzywa zielona – zadania zaliczone przez dziecko podczas przeprowadzanego testu,

– krzywa żółta – zadania, które dziecko wie jak zrobić ale nie potrafi ich jeszcze wykonać.

Na podstawie tego wykresu jesteśmy w stanie śledzić postępy w każdej sferze rozwoju i zachowania dziecka. W oparciu o to można zweryfikować program, odczytać wskazówki o proporcjach poszczególnych ćwiczeń, tak, aby w miarę możliwości zharmonizować rozwój dziecka.

Najlepszy wykres jest taki jakby pokryły się dwie krzywe – niebieska z czerwoną oraz zielona z żółtą. Wtedy rozwój dziecka jest idealny. Marzenie…

Test Kubusia z maja 2011 roku:

Jak poniżej wynika, Kubuś w sferze „mowy” nie był w stanie wykonać żadnych ćwiczeń. Jest to sfera, która wymaga najwięcej uwagi i poświęcenia.

Najlepiej wykonał sferę „reakcje na bodźce”, gdzie rozwiązał najwięcej zadań i nie miał z tym żadnych problemów. Było kilka z którymi sobie nie poradził, oraz są, z którymi w odpowiednim czasie da sobie radę.

Nie było też rewelacji w następujących sferach:

– nawiązywanie kontaktów i reakcji emocjonalnych,

– zabawa i zainteresowanie przedmiotami.

W tych sferach zadania w połowie nie wykonał, oraz jest druga połowa, że Kubuś wie jak rozwiązać ćwiczenia w najbliższym czasie.

Test z listopada 2011 roku:

Po półrocznej dalszej współpracy z psychologiem, Kubuś w sferze „reakcji na bodźce” dokonał największe postępy. Jest to jeden z obszarów, które to dziecko jest w stanie szybko opanować i nie było z tym większych problemów.

Przechodząc do drugiej sfery jaką jest mowa, Kubuś poczynił małe kroczki. W większości były zadania dla niego nie do wykonania. Jest szansa, że będzie w stanie wykonać zadania przy pomocy terapeuty w „swoistym używaniu języka” oraz „spontanicznej komunikacji”. Największa poprawa nastąpiła w „nieustannym naśladowaniu dźwięków”.

W sferze „nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych” nastąpiła poprawa w obszarze : reakcje na kontakt fizyczny, lękowy, na nagłe zmiany i motywowania pochwałą.

Nadal nie funkcjonuje obszar w kontakcie wzrokowym oraz szukania pomocy badającego. Można zwrócić uwagę, że zostało jeszcze wiele obszarów, które to dziecko jest w stanie wykonać przy pomocy drugiej osoby.

W sferze „zabawa i zainteresowanie przedmiotami” jest podobna sytuacja jak w sferze trzeciej. Są obszary z którymi dziecko nie daje sobie rady, a są takie, które już potrafi rozwiązać.

Podsumowanie.

Porównując testy, Kubuś poczynił pewne postępy w ramach prowadzonych u niego różnego rodzaju form rehabilitacji. Oprócz dokładnego określenia przez Panią psycholog, co potrafi nasze dziecko, otrzymaliśmy zestaw zadań do wykonywania w domu. Jest to dobra droga do dalszych działań i rozwijania w dalszym ciągu jego sfer życiowych. W szczególności rozwijania jego mowy i kontaktu wzrokowego. Kubuś w tym okresie osiągnął poziom rozwoju intelektualnego na okres 2 lata i 9 miesięcy w stosunku do wieku życia 3 lat i 11 miesięcy. Pierwszy test (maj 2011) był na poziomie rozwoju intelektualnego 2 lat i 3 miesięcy w stosunku do wieku życia 3 lat i 5 miesięcy. Różnica pomiędzy rozwojem intelektualnym a wiekiem kształtuje się na poziomie 1 roku i 2 miesięcy. Należy dążyć do tego, aby różnica malała, choć nadal się utrzymywała z małymi postępami. Można to osiągać za pomocą prowadzenia dalszej i długotrwałej rehabilitacji dziecka.