15
Wrz

Test rozwoju umysłowego „COLUMBIA” 2012

   Posted by: Piotr   in

SKALA DOJRZAŁOŚCI UMYSŁOWEJ „COLUMBIA”

Test niewerbalny służący do oceny poziomu dojrzałości umysłowej dziecka, definiowanej jako „zdolność do rozumowania”, lub inaczej: Diagnoza rozwoju umysłowego. Skala służy do indywidualnych badań dzieci w wieku od 3,5 roku do 9,11. Jest to badanie indywidualne bez ograniczenia czasu, ale przeciętnie wykonuje się w granicach 20-25 minut.
Test składa się z 70 tablic z rysunkami (3 tablice przykładowe i 67 tablic stanowiących właściwe zadania). Zadaniem osoby badanej jest wskazanie na każdej z tablic rysunku nie wiążącego się z pozostałymi.
Rzetelność testu: wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.
Wynik testu: zakres skali wynosi 85-115.

Kubuś w piątek miał przeprowadzony taki test w PWI Cieszyn w ramach terapii z Panią psycholog. Po zakończonym teście Pani poinformowała mnie o wynikach testu syna. Byłem bardzo zaskoczony, że Kubuś zaliczył test z wynikiem 88 punktów. Jest to zakres dolny, ale zmieścił się w skali.
Taki sam test miał wykonany w dniu 28.12.2011 roku, gdzie nie wykonał żadnego zadania!
Z tego wynika, że prowadząc intensywną terapię u Kubusia w ciągu 8 miesięcy dokonał się duży skok w rozwoju umysłowym. Inaczej mówiąc: „dla nas kolejny mały kroczek, a dla niego jest to duży krok milowy”.