12
Lis

Test PEP-R 2012

   Posted by: Piotr   in

Test z października 2012 roku:

Jak wspominałem wcześniej na blogu, Kubuś miał przeprowadzony ostatni test PEP-R w ośrodku w Cieszynie. Jedynie co udało mi się uzyskać, to końcowy wynik testu. Po rocznej rehabilitacji z psychologiem – Panią Anią, nasz syn dokonał kolejnych postępów w rozwoju intelektualnym. Test był przeprowadzany, gdy Kubuś miał 4 lata i 9 miesięcy.
Porównując test z 2011 i 2012 roku, Kubuś rozwiązał o wiele więcej zadań niż w poprzednim teście. Można zauważyć, że wykres jest podobny do poprzedniego, tylko z tą różnicą, że wypadkowe są umieszczone wyżej. Natomiast przyjęta klasyfikacja poziomu rozwoju mierzonych sprawności umysłowych w tym teście wynosi u Kubusia 80,7017 – tzw. iloraz inteligencji, czyli wg skali zaliczył test mieszcząc się na poziomie: niższy niż przeciętny poziom rozwoju i przekroczył granicę normy.
Brawo Kubusiu!!!

Poniżej klasyfikacja poziomu rozwoju mierzonych sprawności umysłowych wg (Kostrzewski J. 1987, s.42):
—————————————————————————————————–
Ilorazy sprawności                                                        Klasyfikacja
130 i powyżej                                                       bardzo wysoki poziom rozwoju
120 – 129                                                            wysoki poziom rozwoju
110 – 119                                                            wyższy niż przeciętny poziom rozwoju
90 – 109                                                              przeciętny poziom rozwoju
80 – 89                                                                niższy niż przeciętny poziom rozwoju
70 – 79                                                                granica normy
55 – 69                                                                upośledzenie lekkiego stopnia
40 – 54                                                                upośledzenie umiarkowanego stopnia
25 – 39                                                                upośledzenie znacznego stopnia
0 – 24                                                                  upośledzenie głebokiego stopnia
—————————————————————————————————–
IR = WR/WŻ x 100 =
IR = 2,10/10 x 100 = 3.15
—————————————————————————————————–
Podsumowanie:
Porównując testy, Kubuś poczynił kolejne postępy w ramach prowadzonych u niego różnego rodzaju form rehabilitacji. W dalszym ciągu jest to dobra droga do dalszych działań i rozwijania sfer życiowych. W szczególności rozwijania jego mowy i pozostałych sfer. Kubuś w tym okresie osiągnął poziom rozwoju intelektualnego na okres 3 lat i 10 miesięcy w stosunku do wieku życia 4 lat i 9 miesięcy. Różnica pomiędzy rozwojem intelektualnym a wiekiem kształtuje się na poziomie 11 miesięcy. Jak wynika, różnica pomiędzy wiekiem intelektualnym a wiekiem metrykalnym zmniejsza się w stosunku do poprzednich testów. Jest to dobry sygnał, że rehabilitacja idzie w dobrym kierunku i lepsze wyniki osiąga się za pomocą prowadzenia dalszej i długotrwałej rehabilitacji dziecka.

 

2012-11-23 14.58.30